Home

Mgr. Álvaro del Portillo

Harambee

Álvaro del Portillo en Afrika

Binnenkort wordt mgr. Álvaro del Portillo zaligverklaard. Ter gelegenheid van de komende zaligverklaring heeft Harambee Afrika Internationaal vier sociale en educatieve initiatieven uitgekozen die don Álvaro op een bijzonder manier in zijn hart droeg.

De projecten waarvoor giften worden gevraagd worden nader toegelicht.

Brief van de prelaat over de zaligverklaring

De prelaat van het Opus Dei schrijft in een brief enkele ideeën naar aanleiding van de aankondiging van datum en plaats van de zaligverklaring van mgr. Álvaro del Portillo.

Nieuws

Decreet over het wonder

Op 5 juli 2013, tekende paus Franciscus het decreet waarin een wonder op voorspraak van Don Álvaro wordt erkend. Hiermee werd de weg voor zijn zaligverklaring, op 27 september 2014 vrijgemaakt. In dit artikel staat de volledige tekst van het decreet.

Nieuws

Informatiebulletin nr.6, maart 2014

Dit bulletin bevat een korte biografie over don Álvaro del Portillo, het decreet over het wonder, een interview met de moeder van de genezen jongen en een selectie van verkregen gunsten op zijn voorspraak.

Mons. Álvaro del Portillo

Zaligverklaring Álvaro del Portillo op 27 september in Madrid

Amsterdam, 23 - I- 2014 Nadat paus Franciscus het wonder goedkeurde en dit werd gepubliceerd in het decreet van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen van 5 juli 2013, heeft de Heilige Stoel op 21 januari bepaald dat bisschop Álvaro del Portillo op zaterdag 27 [...]

Spreken met God

De heilige Jozef als voorbeeld

Een leermeester van het innerlijk leven, een arbeider die zich inzet voor zijn werk, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus: dat is Jozef. Ite ad Ioseph. De christen leert van hem wat het betekent om van God te zijn en ook helemaal onder de mensen te zijn en zo de wereld te heiligen.

Van de Prelaat van het Opus Dei

Nieuws

Overvloed van licht

Javier Ecchevarría over Evangelii Gaudium: “De sleutel die een werkelijk christelijke houding typeert ligt in de Liefde” Hieronder volgt de vertaling van een artikel van de prelaat van het Opus Dei, gepubliceerd in Avvenire op 26 februari 2014.

Men schrijft ons

Meer gunsten en dankzeggingen

Op deze webpagina verzamelen we enige getuigenissen die wij hebben ontvangen, met de uitdrukkelijke toestemming van de afzenders deze te mogen plaatsen. Ze getuigen van gunsten verkregen op voorspraak van de stichter van het Opus Dei of ze danken zijn heilige leven en zijn leer te hebben mogen leren kennen.

Werk in Zambia

Ik ben leraar biologie op een school in Livingstone, Zambia en ik vond de noveen voor werk op het internet. In januari 2009 werd ik ontslagen omdat mijn contract met de overheid van Zambia was verlopen, aangezien ik Congolees ben en als emigrant in Zambia woon.

Een vriend dichtbij God

Korte getuigenissen van gunsten die op voorspraak van de heilige Jozefmaria vanuit de hemel zijn verleend. De heilige is voorspreker voor hen die zich tot God richten voor noden binnen het gezin, werk, apostolaat of voor zichzelf.