Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

De goede herder

Tags: Geestelijke leiding, Kerk
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.

[…] Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. […] Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. […] Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. (
Joh 10,1-11)

“We liepen een keer, nu al weer heel wat jaren geleden, over een weg in Castilië. In de verte, in het veld, zagen we een tafereel dat me raakte en vaak bij mijn gebed geholpen heeft: een paar mannen sloegen met krachtige slagen palen in de grond waaraan ze van boven naar beneden een net vastmaakten zodat het als omheining kon dienen. Later kwamen er herders met hun kudden schapen. Ze riepen de dieren bij hun naam en een voor een gingen die de omheining binnen om er allemaal bij elkaar te zijn, in veiligheid.

En ik, Heer, ik herinner me die herders en die beschutte ruimte nu nog heel goed, want wij weten ons in uw schaapsstal, wij die hier bij elkaar zijn gekomen om met U te spreken – zoals vele anderen verspreid over de hele wereld. Gij immers hebt gezegd: Ik ben de goede herder; Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij. U kent ons goed; U weet heel goed, dat wij willen luisteren, dat we altijd onze oren spitsen om het fluitje van de Goede Herder te horen en erop te reageren, omdat het eeuwige leven is, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus (Joh 17,3).

Dit beeld van Christus die links en rechts omgeven is door Zijn schapen, heeft mij zo gefascineerd, dat ik het heb laten aanbrengen in de kapel waar ik gewoonlijk de Heilige Mis lees. En op een aantal andere plaatsen heb ik, om Gods aanwezigheid voor ons op te roepen, de woorden van Jezus laten graveren: Cognosco oves meas et cognoscunt me meae, Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij. De bedoeling hiervan is, dat we ons er op elk moment van bewust zijn, dat Hij ons vermaant, aanwijzingen geeft en onderricht, zoals de herder het doet bij zijn kudde. Die herinnering uit Castilië komt dus heel goed van pas.”
Vrienden van God, 1

“De heiligheid van de Kerk, de Bruid van Christus is altijd – en ook nu – gebleken uit de overvloed van goede herders. Al leert het christelijk geloof ons dat wij eenvoudig moeten zijn, het wil ons niet verleiden tot naïviteit. Er zijn huurders die zwijgen, en er zijn die spreken, maar wier woorden niet de woorden van Christus zijn. Als de Heer toelaat dat wij de weg niet vinden in de duisternis – ook in kleine dingen –, als wij bemerken dat ons geloof niet sterk is, dan moeten wij onze toevlucht zoeken bij de goede herder. Hij treedt de deur binnen en oefent zijn recht uit. Hij geeft zijn leven voor de anderen. Hij wil door woord en daad getuigen dat zijn hart vol liefde is. Misschien is ook hij een zondaar, maar hij vertrouwt altijd op de vergeving en de barmhartigheid van Christus.”
Als Christus nu langs komt, 34


Gerelateerde documenten

Video

Hoe kunnen we de Kerk helpen?

De heilige Jozefmaria legt uit dat, als een gedoopte persoon strijdt om een betere persoon te worden, dat ten goede komt aan heel de Kerk, door de gemeenschap van de heiligen.

Video

Johannes Paulus II in het guinness book of records

romereports.com
Een man die elk recht heeft om in het Guinness Book van wereldwijde records te komen.

Documenten