Heilige Jozefmaria
Boeken van de heilige Jozefmaria

De Voor

Tags: Deugden, Boeken, De Voor
In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave
van De Weg, beloofde de heilige Jozefmaria de
lezer een nieuw boek met de titel De Voor. Het boek
zou echter pas in 1986, postuum, gepubliceerd worden,
hoewel de auteur meermalen op het punt stond
om het ter perse te geven. De intense arbeid belette
hem steeds weer om er de laatste hand aan te leggen.


De Voor bestaat uit korte overwegingen ter meditatie en is, evenals De Weg, de vrucht van zijn eigen innerlijk leven en zijn ervaring als zielzorger. De heilige Jozefmaria schrijft in het voorwoord: “Lezer, vriend, laat me je ziel bij de hand nemen om haar de deugden te laten overwegen: de genade werkt in op de natuur [...] Mogen – zo vraag ik Onze Heer - deze bladzijden ertoe dienen dat wij ons beteren en ons aangespoord voelen in dit leven met onze werken een vruchtbare voor achter te laten.

Een geliefde gedachte van hem was dat in het bovennatuurlijk leven de genade steunt op de menselijke natuur; de bovennatuurlijke deugden op de natuurlijke deugden. In andere woorden: de menselijke kwaliteiten zijn de basis om de bovennatuurlijke deugden van geloof, hoop en liefde te kunnen ontwikkelen. De beleving van de deugden staat daarom centraal in de 1000 punten van dit boek.

“De leer van mgr. Escrivá”, aldus Alvaro del Portillo in het Ten geleide, “brengt de menselijke en de goddelijke kanten van de christelijke volmaaktheid tot eenheid. Dit kan ook eigenlijk niet anders voor wie de katholieke leer aangaande de menswording van Christus in al haar diepte kent, en dit mysterie liefheeft en met hart en ziel beleeft. De praktische consequenties van deze vreugdevolle waarheid zijn in De Voor duidelijk aangegeven ."

Tot op heden is een half miljoen exemplaren verkocht in negentien talen.

Lees het boek on-line op www.escrivaworks.nl.
Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog; www.deboog.nl.