HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodOnthechting van materiŽle goederen
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Onthechting van materiŽle goederen

Tags: Armoede, Innerlijk leven
De goederen van de aarde zijn niet slecht. Ze worden slecht als de mens er afgoden van maakt en er voor neerknielt, maar ze worden edel als wij er hulpmiddelen ten goede van maken, voor christelijke werken van rechtvaardigheid en naastenliefde. We mogen stoffelijke goederen niet najagen als iemand die een schat zoekt. Onze schat is hier, Hij ligt in een kribbe. Het is Christus en op hem moet heel onze liefde geconcentreerd zijn, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mt. 6, 21).
Als Christus nu langs komt, 35

De onthechting die ik met de blik gericht op ons Voorbeeld verkondig, is heer en meester zijn over jezelf. Dat is iets anders dan schreeuwerige en opzichtige armoede, waarachter luiheid en slordigheid verborgen gaan. U moet u kleden naar uw positie, naar de gewoonten van uw woonplaats, uw familie, uw werk zoals uw vrienden en collega's, maar dan omwille van God. U moet daarmee een echt en aantrekkelijk beeld willen geven van het ware christelijk leven. Gewoon, zonder overdrijven. Hierin kun je naar mijn stellige overtuiging beter fouten maken door te veel, dan door te weinig.

Welke voorstelling hebt u van het gedrag van onze Heer? Hebt u er nooit aan gedacht met hoeveel waardigheid Hij dat naadloze opperkleed dat waarschijnlijk door de handen van de heilige Maria geweven is, gedragen moet hebben? Bent u vergeten hoe Hij zich in het huis van Simon beklaagt, dat men Hem geen water heeft aangeboden om zijn handen te wassen voor Hij aan tafel ging? Natuurlijk, Hij gebruikte dit gebrek aan goede manieren om aan de hand van een onbelangrijk voorval zijn leer duidelijk te maken, hoe liefde blijkt uit de kleinste dingen; maar Hij doet dit zo, door duidelijk te laten zien dat Hij de gewone omgangsvormen in acht neemt. Daarom moeten we, u en ik, moeite doen ons van aardse goederen en comfort los te maken: zonder uit de toon te vallen, zonder iets vreemds te doen.

We weten dat we heer en meester over deze wereld en trouwe rentmeesters van God zijn. Persoonlijk vind ik, dat dit moet blijken uit de mate van zorg waarmee we met de dingen die we gebruiken, omgaan. Het blijkt in zoverre we erop bedacht zijn ze in stand te houden, lang te laten meegaan, in goede staat, ze zo lang mogelijk te laten dienen voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn, zodat er niets nodeloos verloren gaat. In de centra van het Opus Dei zult u een eenvoudige, gezellige en vooral verzorgde aankleding vinden. We moeten de armoede van een huis niet verwarren met slechte smaak of vuiligheid. Aan de andere kant heb ik er begrip voor, dat u geheel volgens uw mogelijkheden, uw verplichtingen naar de buitenwereld, naar uw gezin, dingen van waarde bezit en dat u daar zorg voor hebt en toch de geest van versterving bewaart. Dat is onthechting.
vrienden van God, 122

Wees onthecht aan de aardse goederen. - Bemin en beoefen de armoede van geest: stel je tevreden met wat je nodig hebt voor een sober en eenvoudig leven.

Anders word je nooit een apostel.
De Weg, 631


Als je een man van God bent, veracht dan de rijkdom met dezelfde inzet als waarmee de mensen van de wereld hem nastreven.
De Weg, 633

De ware armoede bestaat niet in het niets bezitten, maar in het onthecht zijn: in het vrijwillig afstand doen van het heersen over de dingen.

Daarom zijn er armen die in werkelijkheid rijk zijn. En omgekeerd.
De Weg, 632

Gerelateerde documenten

Video

Druk, druk, druk

Een dokter vraagt aan de heilige Jozefmaria EscrivŠ: ďSoms hebben we het zo druk met ons werk dat we geen tijd hebben voor iets anders. Hoe kunnen we onszelf blijven heiligen en ons gezin draaiende houden?Ē

Documenten

Getuigenissen