HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodGoddelijke barmhartigheid
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Goddelijke barmhartigheid

Tags: Sacrament van de biecht, Berouw, Bekering, Strijd, WJD
Het "Festival van Vergeving"
Het Retiro Park in Madris is gedurende de Wereld Jongeren Dagen 2011 de plaats voor het "Festival van Vergeving". Honderden priesters zijn in dit park gedurende de dag aanwezig om biecht te horen in de belangrijkste talen.
Bekijk hier de video in het Engels

Biechten in het Retiro Park in Madrid
Vier jonge Nederlandse vrouwen, Nelly, Caroline, Marie-José en Yvonne, vertellen tijdens de Wereldjongerendagen op RKK-televisie dat de biecht voor hen belangrijk is voor hun relatie en vriendschap met God. (video RKK)

Klik hier om het videofragment te zien op www.opusdei.nl


Hieronder volgen een aantal teksten van de Heilige Jozefmaria over de Goddelijke barmhartigheid:


Beschouw hoe barmhartig Gods gerechtigheid is. - Wie schuld bekent, wordt door het aards gerecht bestraft, door het goddelijk gerecht wordt hem vergeven.

Geprezen zij het sacrament van de boete.
De Weg, 309

Alweer een misstap...en wat voor een! Gaan wanhopen? Nee: verneder je en neem door Maria, je Moeder, je toevlucht tot de barmhartige Liefde van Jezus. - Een miserere, “ontferm U over mij”, je hart omhoog. - En begin opnieuw.
De Weg, 711

“Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. De nederigheid van Jezus! - Wat een les voor jou, armzalig instrument van stof. Hij - de altijd Barmhartige - heeft jou verheven laat in je laagheid, onverdiend verheerlijkt wordt stralen van de zon der genade schijnen. En jij, hoe vaak heb je jouw trots niet verborgen onder de dekmantel van waardigheid of van rechtvaardigheid! En hoeveel gelegenheden om van de Meester te leren heb je niet voorbij laten gaan omdat je niet wist hoe je die op een bovennatuurlijke manier kon gebruiken!
De Voor, 261

Maak er een gewoonte van je arme hart toe te vertrouwen aan het Zoete en Onbevlekte Hart van Maria, opdat zij het kan reinigen van zoveel aanslag en je naar het Allerheiligst en Barmhartig Hart van Jezus brengt.
De Voor, 830

Door dat bericht werd ik aan het denken gebracht: eenenvijftig miljoen mensen sterven er per jaar, zevenennegentig per minuut. De visser - dat zei de Meester al - werpt zijn netten in zee, het Koninkrijk der Hemelen lijkt op een sleepnet - en daar zullen de goeden worden uitgehaald; de slechten, de vissen die niet deugen, worden voor altijd weggeworpen! Eenenvijftig miljoen mensen sterven per jaar, zevenennegentig per minuut: vertel dat ook aan anderen!
De Voor, 897

Daarom is het dringend nodig, de Allerheiligste Drievuldigheid vurig te smeken dat Zij zich over ons allen ontfermt. Als ik over deze dingen spreek, huiver ik bij de gedachte aan de gerechtigheid Gods. Maar ik neem mijn toevlucht tot zijn barmhartigheid en medelijden, opdat Hij niet onze zonden ziet, maar de verdiensten van Christus en zijn heilige Moeder, die ook onze Moeder is, en naar de verdiensten van de patriarch, de heilige Jozef, die voor Hem een vader was, en naar de verdiensten van de heiligen.
Als Christus nu langs komt, 82

Mijn kind, als je eens mocht vallen, zoek dan je heil in de biecht en de geestelijke leiding. Laat de wond zien, zodat ze die grondig kunnen behandelen en iedere mogelijkheid tot infectie wegnemen, ook als zo'n ingreep pijn doet.
De Smidse, 192

Bij die liefdesstrijd mogen wij de moed niet verliezen als wij vallen, zelfs niet als wij diep vallen, mits wij maar rouwmoedig en met goede voornemens in het sacrament van de boete bij God onze toevlucht zoeken. De christen is er niet krampachtig op uit een vlekkeloos curriculum vitae te verkrijgen. Hoezeer Jezus Christus onze Heer ook getroffen is door de onschuld en de trouw van Johannes, als Petrus na zijn val rouwmoedig omkeert, wendt Hij zich weer vol tedere liefde tot hem. Jezus heeft begrip voor onze zwakheid en trekt ons naar zich toe als over een hellend vlak. Hij verwacht alleen dat wij steeds opnieuw ons best doen elke dag een beetje hoger te komen. Hij zoekt ons op zoals Hij de beide leerlingen van Emmaüs opzocht en vergezelde en zoals Hij Tomas opzocht, hem de open wonden van zijn handen en zijn zijde toonde en hem verzocht deze met zijn vingers aan te raken. Juist omdat Jezus onze zwakheid kent, wacht Hij er voortdurend op dat wij naar Hem terugkeren.
Als Christus nu langs komt, 75