HomeProjecten wereldwijdInitiatieven in Nederland
Projecten wereldwijd

Initiatieven in Nederland

Tags: Kinderen, Jongeren, Studentenhuis
Sommige leden zetten gemeenschappelijke initiatieven op, samen met medewerkers van het Opus Dei en anderen. Het gaat om initiatieven op het gebied van onderwijs, welzijn en cultuur met een vormend of dienstverlenend karakter: jeugdclubs, studentenhuizen, beroeps-opleidingen, etc.

Deze activiteiten beantwoorden aan plaatselijke behoeften. De initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk, ook in financieel opzicht. Zij kunnen de prelatuur vragen de christelijke oriëntatie of geestelijke verzorging van hun initiatief op zich te nemen.

De stichter van het Opus Dei verwoordde het als volgt: “Al deze ondernemingen zijn ongetwijfeld brandpunten van christelijke geest, door leken in het leven geroepen en geleid. Dat is hun beroepswerk als staatsburgers, die in alles aan hun collega’s gelijk zijn. Zulke instellingen staan open voor mensen uit alle sociale lagen en dragen ertoe bij dat brede kringen van de samenleving zich duidelijker bewust worden van het feit dat de problematiek van hun eigen arbeid en beroep een christelijk antwoord vraagt”
Gesprekken met mgr. Escrivá, 18.

Het Opus Dei kan zich in verschillende mate aan deze instellingen verbinden. Bij de zg. “gemeenschappelijke apostolaatswerken” staat het Opus Dei garant voor de christelijke oriëntatie van de activiteiten die er plaatsvinden (onderwijs, onderzoek, etc.). In andere gevallen kan de prelatuur zorgen voor de geestelijke zorg zonder zelf verantwoordelijk te zijn voor de christelijke oriëntatie van de instelling. Denk aan bijstand door een priester of aan het geven van godsdienstlessen op een school.

Gemeenschappelijke initiatieven in Nederland:

Studentenhuizen
Studentenhuis Leidenhoven, Amsterdam
Studentenhuis Leidenhoven, Amsterdam
In Amsterdam, Utrecht en Maastricht zijn studentenhuizen voor mannen en vrouwen. Leidenhoven ging in 1961 van start. Een paar jaar later volgde in Amsterdam studentenhuis Aenstal. Begin jaren 70 werd begonnen met centra in Utrecht Lepelenburg en Hogeland) en begin jaren 80 in Maastricht Den Eker en Koperwiek.

De studentenhuizen staan open voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing. Van de bewoners wordt verwacht dat ze elkaars overtuigingen respecteren. De huizen hebben een kapel waar regelmatig de Mis wordt gevierd en bezinningen plaatsvinden. De huizen hechten belang aan inzet voor de studie en aan activiteiten die de studie in een breder perspectief plaatsen, zoals lezingen en debatten over actuele thema's.


Kinderen en jongeren
Voor scholieren zijn er activiteiten in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Hengelo. Deze activiteiten komen voort uit de belangstelling van ouders en leden van het Opus Dei, om kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en ze te helpen in hun groei naar volwassenheid. Er worden hobby-en sportactiviteiten georganiseerd en kampen in de schoolvakanties. Scholieren komen er voor het maken van huiswerk en in overleg met de ouders kunnen ze er ook christelijke vorming krijgen.
Bekijk voor informatie de onderstaande websites: De Borcht voor meisjes in Amsterdam, Utrecht, Den-Haag, Hengelo, Maastricht en Moergestel; Lariks voor jongens in Utrecht; Beka3 voor jongens in Hengelo. Neem contact voor initiatieven bij u in de buurt, zo zijn er momenteel bijvoorbeeld ook activiteiten in Groningen.


Conferentieoord Zonnewende
In 1987 kreeg een villa met park in het Brabantse Moergestel de bestemming van conferentieoord. Het is een trefpunt voor mensen met belangstelling voor activiteiten op het gebied van levensbeschouwing, algemene ontwikkeling, opvoeding en cultuur. Zo zijn er bezinningsweekenden, twee keer per jaar een gezinsdag, concerten, lezingen, themaweekenden voor studenten en pas afgestudeerden. Op Zonnewende zijn de activiteiten met een godsdienstige inhoud toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei.
www.soka.nl


Europrof
Leerlingen van Europrof, Moergestel
Leerlingen van Europrof, Moergestel
In 1991 is Europrof – Europese Professionele Opleidingen – opgericht. Het centrum leidt jonge leerlingen op voor een landelijk erkend diploma binnen de richtingen horeca, banket en hospitality. Europrof ligt naast conferentieoord Zonnewende, waarvoor het de facilitaire organisatie verzorgt. De leerlingen kunnen zo praktijk ervaring in het conferentieoord opdoen. Europrof onderhoudt contacten met beroepsopleidingen in het buitenland, waar leerlingen stage kunnen lopen. Er worden ook gespecialiseerde kortlopende cursussen gegeven. De leerlingen kunnen in Europrof op kamers wonen. De sfeer en gang van zaken is vergelijkbaar met die van de studentenhuizen. www.europrof.nl


Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam
De pastorale zorg van deze binnenstadskerk aan Keizersgracht 220 is door de bisschop van Haarlem toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei. De kerk is één van de rectoraatskerken in de binnenstadsparochie van Amsterdam.

De Onze Lieve Vrouwekerk heeft een dagkapel in het naastgelegen ontmoetingscentrum. Kerk en centrum vormen de thuisbasis voor verschillende gemeenschappen: Amsterdamse katholieken, Syrisch-orthodoxen, Surinaamse en Italiaanse katholieken. Er vinden activiteiten plaats met uitstraling naar de regio Amsterdam en omgeving. Een bekende jaarlijkse terugkerende activiteit is de sacramentsprocessie in het centrum van Amsterdam op sacramentsdag.