HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodMaria; ons voorbeeld voor het dagelijks leven
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Maria; ons voorbeeld voor het dagelijks leven

Tags: Onze Lieve Vrouw
Wij moeten Maria ook navolgen in haar natuurlijke en bovennatuurlijke verfijning. Zij is een bevoorrecht schepsel in de heilsgeschiedenis omdat in haar het Woord is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Ze was een fijngevoelige getuige die onopgemerkt haar weg ging; ze hield er niet van geprezen te worden, ze zocht haar eigen eer niet. Ze is aanwezig bij de mysteries van de kinderjaren van haar Zoon, mysteries die om zo te zeggen vol normaliteit zijn, maar ze verdwijnt op het uur van de grote wonderen en van de toejuichingen van de massa. Als Christus op een ezeltje gezeten als een koning wordt toegejuicht in Jeruzalem is zij niet aanwezig. Maar ze verschijnt weer naast het kruis als iedereen vlucht. Die onopvallende manier van doen wijst op haar grootheid, diepte en heiligheid.
Christus komt langs, 173

Laten we niet vergeten dat bijna al haar dagen op aarde verliepen zoals die van miljoenen vrouwen die zich aan hun gezin wijden, hun kinderen opvoeden, hun huishouden doen. Maria heiligt de kleinste dingen die velen ten onrechte beschouwen als weinig zinvol en zonder waarde: het werk van elke dag, de kleine attenties voor de mensen van wie we houden, gesprekken en bezoeken aan familie en vrienden. De gezegende normaliteit die vol kan zijn van liefde voor God!
Er is maar één verklaring voor het leven van Maria: de liefde. Een liefde die tot het uiterste gaat, tot het volledig wegcijferen van zichzelf, blij op de plaats waar God haar wil hebben en daar vervult ze fijngevoelig de goddelijke wil. Daardoor is ook haar kleinste gebaar niet leeg, maar juist vol inhoud. Onze Lieve Vrouw is voor ons een voorbeeld en een weg. We moeten proberen zoals Maria te zijn in de concrete omstandigheden waarin God heeft gewild dat wij leven.
Christus komt langs, 148

Gebed
We stellen ons onder de bescherming van de heilige Maria, want we kunnen er zeker van zijn dat ieder van ons - priester of leek, ongehuwd, gehuwd of weduwnaar – als hij trouw is in de vervulling van zijn dagelijkse plichten, de overwinning op aarde zal behalen, de overwinning loyaal te zijn aan de Heer; daarna zullen we de hemel bereiken en voor altijd van de vriendschap en liefde van God en de heilige maagd Maria genieten.
Gebed tot onze lieve vrouw van Guadalupe, 24-05-1970