HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodMaria, onze toevlucht en kracht
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Maria, onze toevlucht en kracht

Tags: Onze Lieve Vrouw
Maar nu, bij de schande van het Kruisoffer, was Maria juist wel aanwezig en bedroefd hoorde zij dat de voorbijgangers Hem hoonden, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis af! (Mat 27, 39¬40). Onze Vrouwe hoorde de woorden van haar Zoon en deelde zijn smart: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Mat 27, 46). Wat kon zij doen? Zich verenigen met de verlossende liefde van haar Zoon, en de Vader de onmetelijke smart offeren die als een scherp zwaard haar zuiver hart doorboorde.

Jezus voelt zich opnieuw gesterkt door de bescheiden en liefdevolle aanwezigheid van zijn Moeder. Maria schreeuwt het niet uit, zij rent niet heen en weer. Stabat: zij staat, naast haar Zoon. Dan ziet Jezus haar aan, waarna hij zijn blik op Johannes richt. En hij roept uit: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zegt Hij tot de leerling: Zie daar uw Moeder (Joh 19, 26¬27).
In Johannes vertrouwt Christus alle mensen aan zijn Moeder toe, in het bijzonder zijn leerlingen: zij, die in Hem zouden geloven.

Felix culpa (Paaswake, Exsultet) —zingt de Kerk— gelukkige schuld, want zij heeft ons zo'n grote Verlosser gebracht. Gelukkige schuld, kunnen wij er bovendien aan toevoegen, die ons de heilige Maria als Moeder heeft gebracht. Voortaan zijn wij veilig, voortaan behoeven we ons nergens meer zorgen over te maken, want de Vrouwe, die gekroond is tot koningin van hemel en aarde, is alvermogend in haar smeken bij God. Jezus kan Maria, noch ons als kinderen van zijn eigen Moeder, iets weigeren.
Vrienden van God, 288

Bewonder de zielskracht van de heilige Maria: aan de voet van het Kruis, ten prooi aan de diepste menselijke smart - geen smart is aan de hare gelijk - en toch vol sterkte.

- Vraag haar om die zielskracht, opdat ook jij het aan de voet van het Kruis leert uithouden.
De Weg, 508

Geef niet toe aan moedeloosheid in je apostolaat. Je bent immers niet mislukt, evenmin als Christus aan het Kruis mislukt is. Vat moed!... Ga door, tegen de stroom in, onder de bescherming van het moederlijke en allerzuiverste Hart van Onze Lieve Vrouw: Sancta Maria, refugium nostrum et virtus, Gij zijt mijn toevlucht en mijn kracht.

Rustig. Kalm... God heeft heel weinig vrienden op aarde. Heb niet de wens om deze wereld te verlaten. Ontvlucht niet de last van de dagen, ook al komen ze je soms erg lang voor.
De Kruisweg, XIII statie

Denk er aan, dat God wil dat u blij bent en dat u —als u van uw kant doet wat u kunt— gelukkig, gelukkiger, allergelukkigst zult zijn, ook al zal het Kruis nooit van u wijken. Maar dat Kruis is geen schavot meer, maar de troon van waaraf Christus heerst. Met aan zijn zijde zijn Moeder, die ook onze Moeder is. De heilige Maagd zal u de kracht verlenen die nodig is om vastbesloten in het voetspoor van haar Zoon te treden.
Vrienden van God, 141


Gebed
Zeg haar: mijn Moeder - zij is immers jouw Moeder om veel redenen -, moge Uw liefde mij vastbinden aan het Kruis van Uw Zoon; moge mij noch het geloof, noch de moed, noch de durf ontbreken, om de wil van Jezus te volbrengen.
De Weg, 497


7 december. Maria; ons voorbeeld voor het dagelijks leven
Wij moeten Maria ook navolgen in haar natuurlijke en bovennatuurlijke verfijning. Zij is een bevoorrecht schepsel in de heilsgeschiedenis omdat in haar het Woord is vlees geworden en onder ons heeft gewoond
. Ze was een fijngevoelige getuige die onopgemerkt haar weg ging; ze hield er niet van geprezen te worden, ze zocht haar eigen eer niet. Ze is aanwezig bij de mysteries van de kinderjaren van haar Zoon, mysteries die om zo te zeggen vol normaliteit zijn, maar ze verdwijnt op het uur van de grote wonderen en van de toejuichingen van de massa. Als Christus op een ezeltje gezeten als een koning wordt toegejuicht in Jeruzalem is zij niet aanwezig. Maar ze verschijnt weer naast het kruis als iedereen vlucht. Die onopvallende manier van doen wijst op haar grootheid, diepte en heiligheid.
Christus komt langs, 173

Laten we niet vergeten dat bijna al haar dagen op aarde verliepen zoals die van miljoenen vrouwen die zich aan hun gezin wijden, hun kinderen opvoeden, hun huishouden doen. Maria heiligt de kleinste dingen die velen ten onrechte beschouwen als weinig zinvol en zonder waarde: het werk van elke dag, de kleine attenties voor de mensen van wie we houden, gesprekken en bezoeken aan familie en vrienden. De gezegende normaliteit die vol kan zijn van liefde voor God!
Er is maar één verklaring voor het leven van Maria: de liefde. Een liefde die tot het uiterste gaat, tot het volledig wegcijferen van zichzelf, blij op de plaats waar God haar wil hebben en daar vervult ze fijngevoelig de goddelijke wil. Daardoor is ook haar kleinste gebaar niet leeg, maar juist vol inhoud. Onze Lieve Vrouw is voor ons een voorbeeld en een weg. We moeten proberen zoals Maria te zijn in de concrete omstandigheden waarin God heeft gewild dat wij leven.
Christus komt langs, 148


Gebed
We stellen ons onder de bescherming van de heilige Maria, want we kunnen er zeker van zijn dat ieder van ons - priester of leek, ongehuwd, gehuwd of weduwnaar – als hij trouw is in de vervulling van zijn dagelijkse plichten, de overwinning op aarde zal behalen, de overwinning loyaal te zijn aan de Heer; daarna zullen we de hemel bereiken en voor altijd van de vriendschap en liefde van God en de heilige maagd Maria genieten.
Gebed tot onze lieve vrouw van Guadalupe, 24-05-1970