Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Ontspanning

Tags: Innerlijk leven, Rust
Ik heb rust altijd opgevat als een tijd waarin we ons losmaken van onze dagelijkse werkzaamheden, maar nooit als nietsdoen.

Rust betekent nieuwe krachten opdoen, je idealen opfrissen en plannen maken... Kortom: iets anders doen om daarna met frisse moed tot je normale bezigheden terug te keren.
De Voor, 514

Het voorbeeld van Jezus
Als we moe worden —van het werk, de studie, apostolische activiteiten— als de hemel betrekt, dan moeten we onze blik opslaan naar Christus. Naar Jezus, die goed is, naar Jezus die moe is, naar Jezus die honger en dorst heeft. Heer, wat laat Gij U gemakkelijk begrijpen! Wat maakt U het ons gemakkelijk U te beminnen! U toont uzelf als een van de onzen, geheel aan ons gelijk behalve in de zonde, opdat we voelen, dat wij met uw hulp onze kwade neigingen kunnen overwinnen en al onze fouten te boven kunnen komen. Vermoeidheid, honger, tranen. Het is allemaal van geen belang. Christus heeft ook vermoeidheid gekend, Hij heeft honger gehad, Hij heeft dorst gehad, Hij heeft geweend. Het enige dat van belang is, is de strijd —een gevecht dat we graag aangaan, want de Heer is steeds aan onze zijde— om de wil te volbrengen van de Vader die in de hemel is (vgl. Joh 4, 34).
Vrienden van God,201

De blijdschap en het bovennatuurlijk en menselijk optimisme zijn te verenigen met vermoeidheid, met pijn, met tranen - wij hebben tenslotte een hart -, en met moeilijkheden in ons geestelijk leven of in het apostolaat.

Hij, perfectus Deus, perfectus Homo, volmaakt God, volmaakt Mens, bezat alle geluk van de hemel, maar wilde vermoeidheid, uitputting, tranen en verdriet ervaren..., opdat wij begrijpen dat we heel menselijk moeten zijn, als we heel bovennatuurlijk willen zijn.
De Smidse, 290

Strijd tegen die overdaad aan begrip die iedereen voor zichzelf heeft: stel eisen! Soms denken we te veel aan onze gezondheid; aan ontspanning, die niet mag ontbreken in de mate die we nodig hebben om weer met hernieuwde kracht aan de slag te kunnen gaan. Maar 'ontspanning —schreef ik alweer heel wat jaren terug— betekent niet niets doen, maar zich ontspannen door bezigheden, die minder inspanning vergen'.
Vrienden van God, 62,

God zoeken tijdens ontspanning
Waarom probeer je niet je hele leven - je werk, je ontspanning, je tranen en je glimlach - om te zetten in een dienst aan God?

Dat kun je... en dat moet je!
De Smidse, 679

Dwing uzelf deze bovennatuurlijke visie nooit los te laten, ook niet op momenten van verstrooiing en rust die in ieders leven even noodzakelijk zijn als het werken.
Vrienden van God, 10

Het goede voorbeeld geven
Houd altijd in gedachten dat je, op ieder moment van de dag, meewerkt aan de geestelijke en menselijke vorming van de mensen om je heen en van alle andere zielen, zo ver reikt de gezegende gemeenschap van de heiligen: bij je werk en ontspanning, als ze je blij of bezorgd zien, als je bij je werk of midden op straat bidt als een kind van God en je innerlijke rust te merken is, als ze zien dat je geleden hebt - dat je gehuild hebt - en glimlacht.
De Smidse, 846

Met de hulp van Onze Lieve Vrouw
Begeven je krachten het af en toe? - Waarom zeg je het niet aan je Moeder? Consolatrix afflictorum, auxilium christianorum..., Spes nostra, Regina apostolorum. Troosteres van de bedroefden, Hulp van de christenen..., onze Hoop, Koningin van de apostelen?
De Weg, 515

Gerelateerde documenten

Video

Druk, druk, druk

Een dokter vraagt aan de heilige Jozefmaria Escrivá: “Soms hebben we het zo druk met ons werk dat we geen tijd hebben voor iets anders. Hoe kunnen we onszelf blijven heiligen en ons gezin draaiende houden?”

Documenten