HomeMultimediaSolidariteit
Multimedia

Solidariteit

Tags: Solidariteit, Gerechtigheid
  Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen. Zoveel eeuwen al leven de mensen samen en nog altijd is er zoveel haat, zoveel verwoesting, zoveel fanatisme in ogen die niet willen zien en in harten die niet willen liefhebben.

De rijkdommen der aarde, verdeeld onder een paar mensen...., de cultuurgoederen aan een kleine kring voorbehouden. En daarbuiten honger naar brood en kennis... menselijk leven dat heilig is, omdat het van God komt- en dat behandeld wordt als een louter ding, als getallen van een statistiek. Ik begrijp en deel dat ongeduld dat mij ertoe drijft naar Christus op te zien, die ons voortdurend aanspoort om dat nieuwe gebod van de liefde te verwezenlijken.

Alle situaties van ons leven bergen een goddelijke boodschap in zich en eisen van ons een antwoord van liefde en overgave aan de anderen.
In onze broeders de mensen moeten wij Christus zien, die ons tegemoetkomt. Geen menselijk leven is geïsoleerd, maar ieder leven is met andere levens vervlochten. Geen enkel mens is als een losstaand vers, maar wij zijn wij allemaal deel van een en hetzelfde goddelijk gedicht, dat God met medewerking van onze vrijheid schrijft.

Als Christus nu langs komt, 111