HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodDe onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

De onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria

Tags: Onze Lieve Vrouw
Zoek God in de diepte van je rein en zuiver hart. Zoek Hem in de diepte van je ziel waar Hij aanwezig is als je Hem trouw bent, en raak deze intimiteit nooit meer kwijt!

Neem je toevlucht tot Maria
Mocht je eens niet weten hoe je met Hem kunt spreken of wat je Hem kunt zeggen, of mocht je Jezus niet in je binnenste durven te zoeken, neem dan je toevlucht tot Maria, tota pulchra - smetteloos mooi, wonderschoon - en vertrouw haar toe: Moeder Maria, de Heer heeft gewild dat Gij het was die God met uw handen zou verzorgen. Leer mij - leer ons allen - hoe we met uw Zoon moeten omgaan!
De Smidse, 84

De vurige smeekbede die van jouw lippen kwam heeft me geraakt: “Mijn God, het enige wat ik verlang is aangenaam te zijn in uw ogen. Al het overige vind ik niet belangrijk. Maria, mijn onbevlekte Moeder, maak dat ik uitsluitend gedreven word door de Liefde.”
De Smidse, 1028

Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!...

Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God de Zoon; Wees gegroet Maria, Bruid van God de Heilige Geest.

God alleen is groter dan U!
De Weg, 496

Als je merkt dat je hart droog is
Als je merkt dat je hart droog is, als je niet weet wat je moet zeggen, ga dan met vertrouwen naar de heilige Maagd. Zeg haar: Onbevlekte Moeder, bid voor mij!

Als je haar met geloof aanroept, zal zij je - midden in je gevoelens van droogte - de nabijheid van God laten proeven.
De Voor, 695

Mag ik je een raad geven die je dagelijks in praktijk kunt brengen? Als je de lagere neigingen van je hart voelt, bid dan langzaam tot de Onbevlekte Maagd: Zie medelijdend op mij neer, Moeder, laat me niet in de steek! - En geef die raad ook aan anderen!
De Voor, 849

als een familiereünie
Ook u voelt zich in deze maand waarin zoveel mensen op alle mogelijke manieren uiting geven aan hun liefde tot Maria, waarschijnlijk dichter bij de Kerk en meer één met uw broeders en zusters in het geloof. Het is als met een familiereünie, waarbij de kinderen, die door de omstandigheden van het leven zijn gescheiden, elkaar weer bij moeder ontmoeten. En als zij al eens een keer ruzie gehad hebben of elkaar slecht hebben behandeld, dan komt dat op die dag niet ter sprake. Op die dag voelen zij zich één, vinden zij elkaar terug in wederkerige genegenheid.
Als Christus nu langs komt, 139


Onbevlekte Maagd Maria. Moeder! Laat mij niet alleen. U ziet dat ik heel bedroefd ben. Ik wil God niet beledigen!

Ik weet dat ik niets waard ben, en ik denk dat ik dat ook nooit zal vergeten. De last van mijn nietigheid en van mijn eenzaamheid drukt zwaar op mij! Maar toch... ik ben niet alleen: Gij, mijn lieve Moeder, en God, mijn Vader, laten mij nooit alleen.

Bij de opstandigheid van mijn vlees en de duivelse argumenten tegen het geloof blijf ik van Jezus houden en in Hem geloven: ik bemin en ik geloof.
De Smidse, 215

Johannes, de geliefde leerling van Jezus, ontvangt Maria, neemt haar op in zijn huis en in zijn leven. De geestelijke schrijvers hebben in deze woorden van het Evangelie een uitnodiging gezien, gericht tot alle christenen, opdat ook wij Maria in ons leven opnemen. Maria wil inderdaad dat wij haar aanroepen, dat wij vol vertrouwen tot haar gaan, dat wij een beroep doen op haar moederschap, en haar vragen dat zij zich aan ons toont als onze Moeder.
Als Christus nu langs komt, 140