Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Wij zijn Gods kinderen

Tags: Goddelijk kindschap, Aanwezigheid van God, Solidariteit
Zoek rust in het kindschap Gods. God is een Vader, jouw Vader! Hij houdt van jou met een tedere en grenzeloze liefde.

Noem Hem vaak Vader en zeg Hem onder vier ogen dat je van Hem houdt, dat je ontzettend veel van Hem houdt! Zeg Hem dat je het een hele eer vindt zijn kind te zijn en dat je daar kracht uit put.
De Smidse, 331


Kinderen... Wat doen ze niet hun best om zich in het bijzijn van hun ouders goed te gedragen! En kinderen van koningen, in het bijzijn van hun vader, de koning, hoe doen ze niet hun best om de koninklijke waardigheid te bewaren!

En jij... weet jij niet dat je altijd in tegenwoordigheid bent van de grote Koning, God, je Vader?
De Weg, 265

Er is maar één volk op aarde, het volk van de kinderen van God. Wij moeten allemaal dezelfde taal spreken die de Vader die in de hemel is ons leert, de taal van het tweegesprek van Jezus met zijn Vader, de taal die men met het hart en met het hoofd spreekt, de taal die u nu in uw gebed gebruikt. Het is de taal van contemplatieve mensen die een geestelijk leven leiden, omdat ze zich bewust geworden zijn van hun kindschap Gods, een taal die zich uit in de vele impulsen van de wil, de verlichting van het verstand, de roerselen van het hart en de beslissingen die leiden tot het rechtschapen leven, het goede, de vreugde en de vrede.
Als Christus nu langs komt, 13


“Vader”, zei me die grote kerel, een goed student van de Central

(wat zou er toch van hem geworden zijn?), “ik dacht aan wat u me zei..., dat ik zoon van God ben! En ik betrapte me erop, fier als een pauw over straat te lopen, met opgeheven hoofd en vol trots... zoon van God!” Ik raadde hem met een rustig geweten aan, die “hoogmoed” te bevorderen.
De Weg, 274


De Heer kwam om alle mensen de vrede, de blijde boodschap en het leven te brengen. Niet alleen aan de rijken en niet alleen aan de armen. Niet alleen aan de geleerden en niet alleen aan de eenvoudigen; nee, aan iedereen. Aan alle broeders en zusters, want als kinderen van God zijn wij broers en zusters van eenzelfde Vader. Er is dus maar één volk, het volk van de kinderen Gods. Er is maar één huidskleur: de kleur van de kinderen Gods. En er is maar één taal: een taal die tot het hart en het verstand spreekt, zonder woorden, maar zo dat die ons God doet kennen en ons aanspoort om elkaar lief te hebben.
Als Christus nu langs komt, 106

Gerelateerde documenten

Video

Vrijgevigheid, Engels ondertiteld

Argentinië, 1974. De H. Jozefmaria werd gevraagd; "Hoe kunnen we anderen helpen om edelmoedig met geld te zijn?"

Video

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen

Documenten