HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Vierde glorievolle geheim

Maria wordt in de hemel opgenomen
Waarom zijn we vandaag zo blij? Omdat wij de verheerlijking van onze moeder vieren, en het heel natuurlijk is dat wij, haar kinderen, een bijzondere blijdschap voelen bij het zien van de eer die de allerheiligste Drie-eenheid haar bewijst. Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans

Vijfde glorievolle geheim

Maria wordt in de hemel gekroond
Er bestaat geen gevaar voor overdrijving. Wij zullen dit onuitsprekelijke mysterie nooit voldoende doorgronden; wij kunnen onze Moeder nooit genoeg dankzeggen voor die innige omgang met de Drie-eenheid die zij ons heeft geschonken. Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Hemel

Een meibedevaart

De Kerk wijdt de maand mei aan de Onze Lieve Vrouwe. “De meimaand begint nu. Christus verwacht van ons, dat wij deze kans niet onbenut laten om in liefde tot Hem te groeien door de omgang met zijn Moeder,” aldus schreef de H. Jozefmaria. Tags: Onze Lieve Vrouw, Bedevaart

Wij zijn Gods kinderen

Rust uit in het goddelijk kindschap. God is een Vader, jouw Vader. Hij houdt van jou met een tedere en grenzeloze liefde. Tags: Goddelijk kindschap, Aanwezigheid van God, Solidariteit

Tijd: een kostbare schat

We hebben geen seconde te verliezen. Ik overdrijf niet: er is werk te doen; de wereld is groot en er zijn nog miljoenen zielen die de leer van Christus nog niet duidelijk hebben horen verkondigen. Tags: De liefde van God, Strijd

Christelijke eenheid

Vraag God dat het hart van allen - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk worden: de menigte was een van hart en ziel. Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed

Het wonder van het geloof


De gewone voorzienigheid is al een voortdurend wonder, maar... als het nodig is, zal Hij buitengewone middelen aanwenden. De Smidse, 658 Tags: Deugden, Geloof, Goddelijk kindschap, Leer

De blijde boodschap

Vergeet niet, mijn vriend, dat we kinderen zijn. De vrouw met de zoete naam, Maria, is in gebed verzonken. Jij bent in dit huis wie je maar wilt: een vriend, een dienaar, een nieuwsgierige, een buur... Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Engelen