Home Tags
Tags: Apostolaat
Video

Prelaat van het Opus Die over het Jaar van het Geloof

November 1, 2012. (Romereports.com) As the Year of Faith is celebrated, the main questions is how can one fully take advantage of it? The Prelate of the Opus Dei has written a pastoral letter with a few recommendations. It includes following the example of the [...]
Tags: De eerste chirstenen, Heiligheid, Leer, Evangelisatie, Javier Echevarría, Apostolaat, Jaar van het geloof
Document

Meer downloads

De wereld hartstochtelijk liefhebben De preek die de H. Jozefmaria Escrivá op 8 oktober 1967 op de campus van de universiteit van Navarra voor 40.000 aanwezigen uitsprak. Preek: de wereld hartstochtelijk liefhebben (PDF) Download plattegrond van Rome (Engels) Adres en bereikbaarheid van de kerk Santa Maria della Pace. [...]
Tags: Apostolaat
Document

Op het juiste moment weten te zwijgen en te spreken

Gezwegen te hebben zal je nooit berouwen: maar gesproken te hebben heel vaak. De Weg, 639 Zwijg telkens als je de verontwaardiging in je voelt branden. - Ook al heb je alle reden kwaad te zijn. - Want op zulke ogenblikken zeg je ondanks alle discretie meer dan [...]
Tags: Oprechtheid, Vriendschap, Apostolaat, Lef
Document

Anderen gelukkig maken

De Heer zegt ons vanaf het Kruis: Ik lijd, opdat mijn broeders de mensen gelukkig worden, niet alleen in de hemel, maar - voor zover mogelijk - ook op aarde, door de allerheiligste wil van mijn hemelse Vader te doen. De Smidse, 275 Zij aan zij Apostel zijn, [...]
Tags: Vreugde, Priesterlijke ziel, Vriendschap, De liefde van God, Apostolaat
Document

Preek op Christus Koning in 1970

Homilie gehouden op 22 november 1970 (feest van Christus Koning) Het liturgisch jaar loopt ten einde en in deze heilige mis brengen wij opnieuw het offer aan God de Vader, dat Christus zelf is, koning van heiligheid en genade, koning van rechtvaardigheid, liefde en vrede, zoals [...]
Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Document

Christus Koning

Hij is koning en Hij verlangt te heersen in het hart van Gods kinderen. Het gaat hier echter niet over een menselijk koningschap. Christus is geen heerser en Hij wil zich niet opdringen, want Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te [...]
Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Document

Apostel Andreas

Wat jou verbaasd doet staan, lijkt mij vanzelfsprekend. - God heeft jou gezocht in de uitoefening van je beroep. Zo heeft Hij zijn eerste volgelingen gezocht: Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus bij hun visnetten. Matteüs gezeten in zijn tolhuis... En, wat het toppunt is, Paulus terwijl hij [...]
Tags: Apostolaat
Document

De roeping van de apostelen

In die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. Bij het aanbreken van de dag riep Hij Zijn leerlingen bij zich en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel [...]
Tags: Roeping, Apostolaat
Document

In dialoog met iedereen

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen. (Mt 13,34) “De Heer beperkt zijn dialoog niet tot een klein, uitgelezen gezelschap: Hij spreekt met iedereen. Met de heilige vrouwen, met grote menigtes; met vertegenwoordigers van de hogere sociale klassen van Israël zoals [...]
Tags: Naastenliefde, Apostolaat
Document

De Hemelvaart

De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Apostolaat