Home Tags
Tags: Hemel
Document

12 punten over het volgende leven

1 Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer [...]
Tags: Hoop, Dood, Hemel
Document

Vierde geheim van het licht

Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren [...]
Tags: Vreugde, Hemel
Document

Vijfde glorievolle geheim

Er bestaat geen gevaar voor overdrijving. Wij zullen dit onuitsprekelijke mysterie nooit voldoende doorgronden; wij kunnen onze Moeder nooit genoeg dankzeggen voor die innige omgang met de Drie-eenheid die zij ons heeft geschonken. Vrienden van God, 276 Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Hemel
Document

Ik ga jullie meer helpen vanuit de hemel

Op 26 juni 1975, om 12 uur 's middags, overleed de heilige Jozefmaria in zijn werkkamer. Het nieuws van zijn dood verspreidde zich onmiddellijk. Zijn lichaam, bekleed met priesterlijke paramenten, werd geplaatst aan de voet van het altaar van de kapel van Onze Lieve Vrouw van [...]
Tags: Heiligheid, Hemel
Document

Hulp uit de hemel

“Als God mij roept en opneemt in de hemel, zal ik jullie vandaaruit veel meer en veel beter kunnen helpen”. Vanaf de dag van zijn overlijden, 26 juni 1975, zijn in de hoofdzetel van de Prelatuur van het Opus Dei in Rome vanuit alle delen van [...]
Tags: Bidprentje, Heiligheid, 26 juni, Chili, Hemel, Ierland, Gunsten