Home Tags
Tags: Kerk
Document

Paus Franciscus zal de kracht en het geestelijke gezelschap ervaren van Benedictus

KARDINAAL BERGOGLIO, BIJ HET GRAF VAN DE HEILIGE JOZEFMARIA Kent Javier Echevarría de huidige Paus? “Ik heb hem bij verschillende gelegenheden ontmoet, hier in Rome (bijvoorbeeld in allerlei vergaderingen van bisschoppensynodes) en in Buenos Aires. Het is een hartelijk iemand, een sobere maar ook glimlachende [...]
Tags: Kerk, Armoede, Prelaat van het Opus Dei, Benedictus XVI, Javier Echevarría, Paus
Video

Hoe kunnen we de Kerk helpen?

De heilige Jozefmaria legt uit dat, als een gedoopte persoon strijdt om een betere persoon te worden, dat ten goede komt aan heel de Kerk, door de gemeenschap van de heiligen. Laten we de Kerk helpen, de Kerk dienen, van iedereen houden en dan zal alles goed gaan. Hoe kan [...]
Tags: Kerk
Document

Week van de christelijke eenheid. Wat kan ik doen?

Met één Geest Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de heilige Kerk - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk vervuld worden: Multitudinis autem [...]
Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed
Document

Opus Dei een Personele Prelatuur

Vallen de personele prelaturen rechtstreeks onder de paus? Aan het hoofd van een personele prelatuur staat een prelaat. Hij heeft het kerkelijke gezag om de prelatuur te besturen, maar is vanzelfsprekend ondergeschikt aan de paus, die het hoogste kerkelijke gezag uitoefent. De personele prelaturen vallen onder [...]
Tags: Kerk, Prelaat van het Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, Evangelisatie
Video

Johannes Paulus II in het guinness book of records

romereports.com Een man die elk recht heeft om in het Guinness Book van wereldwijde records te komen.
Tags: Kerk, Johannes Paulus II, Priesterschap
Document

Christelijke eenheid

De Kerk vraagt de gelovigen om te bidden voor de eenheid in de week van 18-25 januari. Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de heilige Kerk - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot [...]
Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed
Document

Eerste Kerk in Afrika vernoemd naar H. Jozefmaria

De ontstaansgeschiedenis van de kleine kerk gaat terug tot in het jaar 2004 toen paus Johannes Paulus II het Eucharistisch Jaar uitriep. De paus riep toen ook op om initiatieven te ontplooien, zoals vorming en catechese, om de eucharistische spiritualiteit te bevorderen. Scholieren van meisjesgymnasium [...]
Tags: Kerk, Plaatsen vernoemd naar de heilige Jozefmaria, Congo
Video

Wat betekent het Opus Dei?

Wat betekent het Opus Dei binnen de Kerk? Opus Dei, de betekenis is je bekend, is Operatio Dei, werk van God, dat wil zeggen mensen helpen heilig te worden in het dagelijkse leven. Men zegt: de religieuzen hebben de plicht om heilig te worden De priesters ook En [...]
Tags: Kerk, Leek, Opus Dei, Heiligheid
Document

De goede herder

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren [...]
Tags: Geestelijke leiding, Kerk
Document

Moeilijke tijden

“Als we allemaal samen bidden, als we er maar een klein beetje goede wil aan toevoegen, dan zal de Heer ons genade geven en een einde maken aan deze donkere, verschrikkelijke nacht. Dan zal de dageraad komen, de ochtend vol zonneschijn.” Op 22 december 1972 werd [...]
Tags: Kracht, Kerk, Onze Lieve Vrouw, Tweede Vaticaans Concilie, Torreciudad, Onze-Lieve-Vrouw van Fátima