Home Tags
Tags: Prelatuur van het Opus Dei
Document

Door "Ut sit" wordt Opus Dei de eerste personele prelatuur binnen de Katholieke Kerk

JOHANNES PAULUS II DIENAAR DER DIENAREN GODS TER EEUWIGE NAGEDACHTENIS Met een zeer groot vertrouwen richt de Kerk haar moederlijke zorg en aandacht op het Opus Dei, dat de Dienaar Gods Jozefmaria Escrivá de Balaguer door een goddelijke ingeving op 2 oktober 1928 te Madrid heeft gesticht, [...]
Tags: Johannes Paulus II, Prelatuur van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Personele prelatuur
Document

Opus Dei een Personele Prelatuur

Vallen de personele prelaturen rechtstreeks onder de paus? Aan het hoofd van een personele prelatuur staat een prelaat. Hij heeft het kerkelijke gezag om de prelatuur te besturen, maar is vanzelfsprekend ondergeschikt aan de paus, die het hoogste kerkelijke gezag uitoefent. De personele prelaturen vallen onder [...]
Tags: Kerk, Prelaat van het Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, Evangelisatie
Document

Prelatuur van het Opus Dei

Op 28 november 1982 richtte de zalige Johannes Paulus II de personele prelatuur van het Opus Dei op. De oprichting van een personele prelatuur was nodig om het Opus Dei met haar specifieke pastorale taken die de heilige Jozefmaria 'zag' op 2 oktober [...]
Tags: Prelatuur van het Opus Dei
Document

Prelaatskerk van het Opus Dei te Rome

Een plaats om te bidden: de laatste rustplaats van de heilige Jozefmaria Escrivá Het stoffelijk overschot van Jozefmaria Escrivá rust onder het altaar van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Miljoenen mensen uit de hele wereld vertrouwen op de voorspraak van de Heilige [...]
Tags: Devotie, Onze Lieve Vrouw, Prelatuur van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Onze Lieve Vrouw van de Vrede
Document

Waar is het lichaam van de heilige Jozefmaria begraven?

Het stoffelijk overschot van de heilige Jozefmaria is begraven in de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Deze kerk bevindt zich in Rome op de Viale Bruno Buozzi 75. Openingstijden van 08.30 tot 20.45 uur. Van 14.00-17.00 te betreden via de Via di [...]
Tags: Prelatuur van het Opus Dei
Document

Opus Dei

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk. Het werd op 2 oktober 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Meer dan 80.000 personen uit de vijf werelddelen maken op dit moment deel uit van de prelatuur. De prelaatzetel is [...]
Tags: Dagelijks leven, Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, De wereld hartstochtelijk liefhebben
Document

Personele prelatuur

Oorsprong Het conciliair decreet Presbyterorum ordinis (7-12-1965), nr. 10, bepaalde dat voor “het bevorderen van bijzondere pastorale taken ten bate van verschillende sociale groeperingen in bepaalde regio’s of landen, of zelfs over de hele wereld” er in de toekomst onder andere “bijzondere bisdommen of personele prelaturen” [...]
Tags: Prelatuur van het Opus Dei