Home Tags
Tags: Priesterschap
Video

De Heilige Mis

Vader, is het moeilijk alle belang aan de Mis te geven die ze verdient? Ja, de heilige Mis wordt, zoals je weet mijn dochter, in feite gevierd door Jezus Christus, want het is de hernieuwing van het goddelijke offer van Calvarië. Wanneer ik op het altaar sta ben [...]
Tags: Priesterschap, Heilige Mis, Eucharistie
Video

Johannes Paulus II in het guinness book of records

romereports.com Een man die elk recht heeft om in het Guinness Book van wereldwijde records te komen.
Tags: Kerk, Johannes Paulus II, Priesterschap
Document

Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis is een instelling voor onderzoek en onderwijs in de kerkelijke wetenschappen. Zij is opgericht door de Heilige Stoel en bestaat uit de faculteiten theologie, filosofie, kerkelijk recht en institutionele sociale communicatie, en daarnaast uit het Hoger Instituut voor [...]
Tags: Opus Dei, Rome, Priesterschap, Universiteit
Document

‘De geraniums kunnen wachten’

Dit artikel verscheen in Katholiek Nieuwsblad, 16 oktober 2009, zie www.katholieknieuwsblad.nl We zitten in de huiskamer van het tweede huis dat het Opus Dei in Nederland opende. Vittorio Messori’s observatie over de van oorsprong Spaanse lekenorganisatie klopt: al haar huizen ademen eenzelfde ingetogen en ietwat [...]
Tags: Nederland, Priesterschap
Document

Priesters steunen

“Ik begon bezinningsdagen te houden — gewoonlijk duurden deze in die tijd zeven dagen - in een aantal bisdommen van Spanje. Ik was nog erg jong en ik schaamde me." Ik begon altijd met de Heer te zeggen: ‘U zult wel zien wat U aan uw [...]
Tags: Kruis, Bezinning, Priesterschap
Document

De jaren op het seminarie

"Waarom wordt ik priester? De Heer wil iets met mij: maar wat? En in Latijn — niet erg mooi Latijn — … bleef ik herhalen Domine, ut videam! Ut sit! Ut sit! Moge datgene wat U wilt en dat ik niet weet, werkelijkheid worden!” “De [...]
Tags: Wil van God, Priesterschap, Zaragoza
Video

De liefde tot Maria van Jozefmaria Escrivá

Vader, kunt u ons zeggen, nu meer dan ooit, wat voor oprechte devotie we zouden moeten hebben voor onze Gezegende Vrouwe als haar zoons, wat onze relatie met haar zou moeten zijn als priesters om onze priestergelofte getrouw te zijn? Spaans gesproken en in het [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Priesterschap
Document

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die wezenlijk met het Opus Dei verbonden is. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het genootschap, dat wordt gevormd door de priesters van de prelatuur –die als zodanig lid zijn– [...]
Tags: Priesterschap, Diocesane priesters, 14 februari, Priestergenootschap van het Heilige Kruis