Home Tags
Tags: Strijd
Document

Goddelijke barmhartigheid

Het "Festival van Vergeving" Het Retiro Park in Madris is gedurende de Wereld Jongeren Dagen 2011 de plaats voor het "Festival van Vergeving". Honderden priesters zijn in dit park gedurende de dag aanwezig om biecht te horen in de belangrijkste talen. Bekijk hier de video [...]
Tags: Sacrament van de biecht, Berouw, Bekering, Strijd, WJD
Document

Tijd: een kostbare schat

Ik zal het vandaag over de tijd hebben, over de tijd die vervliegt. Het gaat mij daarbij niet om de bekende idee: “elk jaar erbij, is een jaartje eraf”. En ik raad u ook niet aan om de mensen te vragen wat zij vinden van [...]
Tags: De liefde van God, Strijd
Document

Nieuwjaar: elke dag opnieuw beginnen.

Nieuw jaar, nieuwe strijd In andere talen bestaat wel het gezegde: een nieuw jaar, een nieuw leven. De heilige Jozefmaria Escrivá geloofde daar niet zo in. Want laten we wel wezen, je verandert je identiteit niet zo snel. Hij hield meer van: een nieuw jaar, een [...]
Tags: Gewetensonderzoek, Strijd
Getuigenis

Ik begin opnieuw!

Ik kende het Opus Dei al als jonge student, kort voordat ik begon te studeren aan de universiteit. Ik werd er getroffen door het klimaat van blijdschap en het menselijke en professionele niveau van de mensen. Sinds het einde van de zeventiger jaren ben ik lid [...]
Tags: Vorming, Waarheid, Innerlijk leven, Strijd, Victor Frankl, Surnumerair
Document

De parabel van de zaaier

Een grote menigte verzamelde zich en uit alle steden kwamen de mensen naar Hem toe. Toen vertelde Hij deze gelijkenis: ‘Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad; het werd vertrapt en [...]
Tags: Evangelie, Strijd
Document

De bekoringen in de woestijn

Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Strijd